Ontwerp van besluit betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN Antwoordtermijn: tot 18 januari 2019 Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be Onderwerp: «Consult-2018-D3» Aanspreekpunt: Philippe Appeldoorn, Eerste Ingenieur-adviseur...

>Meer lezen ...
Enquête van het BIPT over uw gebruik van telefonie, van het internet en van televisie

Het BIPT heeft aan de firma Profacts een enquête toevertrouwd over de telecommunicatiegewoonten van de Belgische bevolking. Er is een vragenlijst verstuurd aan personen die geselecteerd zijn door het Rijksregister op basis van hun leeftijd, geslacht...

>Meer lezen ...
Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor de postsector

Het jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor de postsector bied een overzicht van de klachten en analyseert aan de hand hiervan de voornaamste moeilijkheden waar klanten anno 2016 in de post- en pakjeswereld tegenaan botsen.

>Meer lezen ...

Het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  waarover  de  raadpleging  wordt gehouden,  wijzigt  het koninklijk  besluit  van  18  december  2009  betreffende de  private...

>Meer lezen ...
KMI en BIPT werken samen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het BIPT werken samen voor het opsporen van radarstoringen. Radarbeelden kunnen verstoord worden door zenders die gebruik maken van dezelfde frequentieband als de radar (rond 5GHz). Vaak zijn het...

>Meer lezen ...
Postgebruikers willen een kwaliteitsvolle dienstverlening en staan open voor meer moderne postale toepassingen

Gebruikers zijn over het algemeen tevreden over het huidige postale netwerk, maar zijn dat minder over de dienstverlening binnen de postkantoren zelf.   De perceptie heerst bij de postale gebruiker dat de aanbieder van de universele dienst...

>Meer lezen ...
Het BIPT publiceert het observatorium van de postdiensten in 2015

Het BIPT publiceert het observatorium van de postdiensten in 2015. De indicatoren die in dit observatorium worden weergegeven hebben als doel de structuur van de markt voor alle belanghebbenden van de postsector weer te geven (afzenders, bestemmelingen,...

>Meer lezen ...
Perceptie van de telecomconsument: resultaten van het jaarlijkse enquête 2016

Het BIPT publiceert de resultaten van zijn jaarlijkse enquête over de manier waarop de gebruikers de Belgische elektronische-communicatiemarkt zien. Ook al ondervinden de consumenten enkele problemen in verband met de dienstkwaliteit, zijn ze...

>Meer lezen ...
BEREC publiceert richtlijnen netneutraliteit

BEREC heeft op 30 augustus een debriefing gehouden over de BEREC Richtlijnen over de implementatie van regels inzake netneutraliteit door de nationale regulatoren. Lees hier het persbericht.

>Meer lezen ...