Certificaten/Examens

De beperkte certificaten van radiotelefonist van vliegtuigstations worden door het BIPT afgegeven aan kandidaten die slagen voor een examen dat georganiseerd wordt door het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

CCN - 2e verdieping
Vooruitgangsstraat 80, Bus 5
1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 227 43 11
Fax: +32 (0)2 227 42 84

Ook getuigschriften uitgereikt door het Competentiecentrum van de Luchtcomponent van het Belgische leger worden aanvaard.

De kandidaten die voor het examen zijn geslaagd, kunnen hun certificaat uitsluitend verkrijgen via een brief aan het volgende adres:

BIPT dienst BMR
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
B-1030 Brussel

Bij het ondertekende aanvraagformulier dient het volgende te worden gevoegd:

  • het origineel van het getuigschrift van slagen voor het examen afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer of door het Competentiecentrum van de Luchtcomponent
  • een kopie van het betalingsbewijs van 6,36 euro op het rekeningnummer IBAN BE68 6791 7078 1634 (BIC : PCHQBEBB) van het BIPT
  • een recente identiteitsfoto
  • de kopie van de identiteitskaart.