Lopende raadplegingen

Consultation organised by the BIPT Council of 12 January 2018 on the modification of profiles for teh national and international comparison of prices for residential customers

Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van het Ontwerp van Besluit van de Raad van het BIPT van dag maand jaar aangaande de technische karakteristieken van richtantennes in de mobiele netwerken

Raadpleging inzake het ontwerp van besluit van de Raad met betrekking tot radio-interfaces B01 (9, 19, 35, 37 en 38), B04-15, B06-24, B07-04, B16-01 en B17 (04 en 05) en de opheffing van radio-interface B12-05

Raadpleging betreffende de analyse van de markt voor vaste gespreksafgifte

Ontwerpbesluit toegangs- en gespreksopbouwmarkt vaste telefonie> Alle publicaties